Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Έρευνας ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 5 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετατρέψτε το αφήγημα της ζωής σας σε ραψωδία προσωπικής εξέλιξης

Από το Δήμο μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο

Το Σεπτέμβριο του 2022 πρόκειται να λειτουργήσει στην Αγία Παρασκευή (Παραδείσου 5, 15342, πιο πάνω από την ΕΡΤ, κάθετη στη Μεσογείων στο ύψος των Max Perry) το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Έρευνας, με σκοπό:

 • Την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των πολιτών του Δήμου μας, μέσω ατομικής και ομαδικής, πολυδιάστατης ψυχοθεραπείας
 • Την ενδυνάμωση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Συμβουλευτική γονέων μαθητών με ειδικές ικανότητες.
 • Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική
 • Την Εκπαίδευση στη Θετική Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής, καθώς και τη διοργάνωση πανεπιστημιακών σεμιναρίων σε θέματα Ειδικής και Γενικής Αγωγής, Τέχνης, Ψυχολογίας Επιχειρήσεων, Ψηφιακής Ταυτότητας, Παιδοψυχολογίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κλινικής Ψυχολογίας, Ενίσχυσης Αυτοεκτίμησης κλπ.
 • Τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής Κοινωνικής Έρευνας, μέσω συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας εμπειρικών δεδομένων.
 • Τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια
 • Τη διδασκαλία της μεθοδολογίας έρευνας και της στατιστικής επεξεργασίας μέσω SPSS
 • Την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων Διοίκησης, Executive Coaching και Industrial Psychology
 • Την αρωγή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με επιστημονική και εκπαιδευτική υποστήριξη και κατάρτιση στελεχών
 • Την οργάνωση ακαδημιών των πολιτών σε συνεργασία με δήμους, εκκλησία και άλλους φορείς
 • Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων
 • Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια και κολλέγια
 • Τη χρήση νέων τεχνολογιών και τηλεκπαίδευσης για την επιμόρφωση πολιτών που δεν υπάγονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής
 • Την γνωριμία και σύνδεση των φορέων της Αγίας Παρασκευής με δομές σε όλο τον κόσμο.

Διαγράψτε όσα σας αναστέλλουν και επανεφεύρετε τον εαυτό σας

Τα στελέχη μας είναι καθηγητές πανεπιστημίου διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες ή επιστήμονες, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία

Επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο Δρ Ευστράτιος Παπάνης


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Επιμόρφωση και Κατάρτιση

Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Δείτε και εγγραφείτε στο ιστολόγιο μας για δωρεάν άρθρα ψυχολογίας

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ

Διεπιστημονική ψυχοθεραπεία, ρηξικέλευθη συμβουλευτική, κοινωνική έρευνα και εξατομικευμένη εκπαίδευση

Αναδομείστε την προσωπικότητα, επαναπροσδιορίστε τις αντιλήψεις και μετουσιώσετε τα συναισθήματα σας, συνδυάζοντας την ψυχολογική παρέμβαση με την εκπαίδευση και την εμπειρική αναζήτηση.

Εμπιστευθείτε όχι σε έναν αλλά σε πολλούς ειδικούς την πολυσταδιακή αναμόρφωση του εαυτού, όπως αναδύεται μέσα από τα κίνητρα και τις σχέσεις σας.

Εκπαιδευτείτε από Διδάκτορες Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών στους τρόπους αλλαγής της συμπεριφοράς, δίχως να αρκεστείτε σε μια απλή θετική διακύμανση της
Διδαχθείτε πώς να προπαρασκευάζετε το περιβάλλον σας για αλλαγή.
Μετατρέψτε το αφήγημα της ζωής σας σε ραψωδία προσωπικής εξέλιξης

Ενταχθείτε στην κοινότητα μέσα από την οποία θα αναπροσαρμοστούν τα όρια
Έναρξη ατομικών και ομαδικών συνεδριών το Σεπτέμβριο με προνομιακές τιμές για όσους εγγραφούν το καλοκαίρι
 • Διαχείριση άγχους και συγκρούσεων
 • Διεκδικητικότητα και αυτοεκτίμηση
 • Οικογενειακή και επαγγελματική συμβουλευτική
 • Συντροφικότητα και έμφυλες ταυτότητες
 • Διαταραχές προσωπικότητας και συναισθήματος
 • Θετική ψυχολογία και προπονητική
 • Παιδοψυχολογία και μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψηφιακός εαυτός και νέες τεχνολογίες
 • Εξαρτήσεις και Ψυχαναγκασμοί
 • Κατάθλιψη και μοναξιά
 • Κοινωνικά δίκτυα και κεφάλαιο

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/1sgb47qcFEWfZ3Lm9

Τρίμηνα Προγράμματα μόνο με 80 ευρώ συνολικά ως προσφορά γνωριμίας – Έναρξη μαθημάτων το Σεπτέμβριο

Εγγραφές: https://forms.gle/csfQvDEHGXmCLfwd6

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Έρευνας στην Αγία Παρασκευή Αττικής (γραφτείτε στις δράσεις του σε αυτόν το σύνδεσμο https://bit.ly/3QHMHCM) παρέχονται ως προσφορά γνωριμίας ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ τα ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης υψηλής ζήτησης.

upset young woman touching face in darkness
Photo by Mariana Montrazi on Pexels.com

1. Ψυχολογία για όλους

Τρίμηνο Πρόγραμμα 150 ωρών εκ των οποίων οι 20 θα γίνουν μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και επαφής με τα εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου (Zoom ή Teams) και οι 120 μέσω προσωπικής μελέτης ψηφιακού υλικού και αυτοαξιολόγησης με τεστ πολλαπλών επιλογών.

Διάρκεια Προγράμματος 15/09/2022 έως 15/12/2022

Οι μηνιαίες ενότητες που προσφέρονται είναι:

Α. Εξελικτική Ψυχολογία – Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.

Β. Θετική Ψυχολογία- Ελέγξτε τα συναισθήματα σας

Γ. Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και η σημασία της στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των σχέσεων

Εγγραφές: https://forms.gle/csfQvDEHGXmCLfwd6

man in suit jacket standing beside projector screen
Photo by mentatdgt on Pexels.com

2. Εισαγωγή στην Προπονητική Ζωής

Τρίμηνο Πρόγραμμα 150 ωρών εκ των οποίων οι 20 θα γίνουν μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και επαφής με τα εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου (Zoom ή Teams) και οι 120 μέσω προσωπικής μελέτης ψηφιακού υλικού και αυτοαξιολόγησης με τεστ πολλαπλών επιλογών.

Διάρκεια Προγράμματος 15/09/2022 έως 15/12/2022

Οι μηνιαίες ενότητες που προσφέρονται είναι:

Α.Θεωρητική πλαίσιο του Coaching

Β. Μοντέλα Coaching

Γ. Τεχνικές συνεδρίας Coaching

Εγγραφές: https://forms.gle/csfQvDEHGXmCLfwd6

ball point pen on opened notebook
Photo by Jessica Lewis Creative on Pexels.com

3 Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικής εμπειρικής έρευνας για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες

Ασύγχρονο Τρίμηνο Πρόγραμμα 150 ωρών σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Διάρκεια Προγράμματος 15/09/2022 έως 15/12/2022. Οι μηνιαίες ενότητες που προσφέρονται είναι

Α. Αναλυτική παρουσίαση συγγραφής επιστημονικής εργασίας και βιβλιογραφία

Β. Ποσοτική έρευνα και σχεδιασμός ερωτηματολογίων

Γ. Ποιοτική έρευνα και διεξαγωγή συνεντεύξεων

Εγγραφές: https://forms.gle/csfQvDEHGXmCLfwd6

Η διασφάλιση θέσης και τα προνομιακά διδακτέα των 80 ευρώ ισχύουν μόνο με την ΑΜΕΣΗ αποπληρωμή του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, που θα σας αποσταλεί.

Βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Έρευνας


man in plaid shirt using smartphone

Εάν σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας επικοινωνήστε στο παρακάτω email:

Εναλλακτικά επικοινωνήστε άμεσα με:

την κα Μαρία Γιουμούκη στο 6982213401,

την κα Σοφία Πακλατζόγλου 6988019804 και

την κα Έλενα Πρασσά 6940911716

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εάν θέλετε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα